ZEMELJSKA DELA

Zemeljska dela predstavljajo začetno fazo fizične gradnje objekta. Pomembno je, da so izvedena kakovostno, saj s tem zagotovimo minimalno posedanje in preprečimo razpoke. Si želite zanesljivega izvajalca za pripravo terena in gradbišča ter izkop gradbene jame? Naši gradbeni strokovnjaki bodo vaše zemljišče primerno pripravili za izkop in nato gradbeno jamo utrdili, da bo najbolje pripravljena za nadaljnjo gradnjo – postavitev temeljev in temeljne plošče.